strona_baner

Akrylonitryl

  • Fabryka akrylonitrylu CAS 107-13-1

    Fabryka akrylonitrylu CAS 107-13-1

    Akrylonitryl to bezbarwna do bladożółtej ciecz i lotna ciecz, która jest rozpuszczalna w wodzie i najpopularniejszych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak aceton, benzen, czterochlorek węgla, octan etylu i toluen.Akrylonitryl jest produkowany na skalę przemysłową poprzez amoksydację propylenu, podczas której propylen, amoniak i powietrze poddawane są reakcji za pomocą katalizatora w złożu fluidalnym.Akrylonitryl stosowany jest przede wszystkim jako komonomer w produkcji włókien akrylowych i modakrylowych.Zastosowania obejmują produkcję tworzyw sztucznych, powłok powierzchniowych, elastomerów nitrylowych, żywic barierowych i klejów.Jest także półproduktem chemicznym w syntezie różnych przeciwutleniaczy, środków farmaceutycznych, barwników i środków powierzchniowo czynnych.